Spor

LGS 2024 Sorularını Yorumladıla, LGS Matematik Zordu

LGS 2024 Sorularını Yorumladıla, LGS Matematik Zordu

LGS 2024 değerlendirmesi yapan eğitimciler LGS Matematik sorularının zor olduğunu ifade etti.

1986 yılından bugüne, 100 binlerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren okulların başında gelen GEN Koleji, Ortaokul Bölüm Başkanları ile 2024 LGS sorularının detaylı analizini yaptı. Hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenleri ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşayarak LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca büyük bir gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları 2024 LGS soruları hakkında yaptığı genel değerlendirmede; “Geçen yıl sadece 1. dönem konularından sorulduğu için tam bir kıyaslama doğru olmayabilir ancak, Matematik sorularının biraz zorlayıcı ve Fen Bilimlerindeki çeldiricilerin ise belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Sınavda bilginin yanı sıra öğrencilerin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, yorumlama, analiz yapma, problem çözme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerileri değerlendirilmiştir” dedi.

LGS Matematik Konusunu Değerlendirdi

Matematik Bölüm Başkanı Gizem Atkabar, “Sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluşmaktadır. Yıllık planda yer alan her üniteden sorular bulunmaktadır. Sınav kazanım kavrama soruları ve dikkat isteyen orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki 7 soru öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği sorulardan oluşmuştur. Sınavın %10’u zor ayırıcı sorulardan kalan sorular orta zorlukta hazırlanmıştır. Örnek sorularda olduğu gibi bu sene ilk defa görsel olmayan kazanım kavrama soruları bulunmaktadır. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulunmaktadır. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözme kazanımlarına hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı”

LGS Türkçe Değerlendirmesi

Türkçe Bölüm Başkanı Metin Kirazlı, şu açıklamayı yaptı, “Ağırlık aynı ama terazinin kefesindekiler farklı; bu seneki sınavda geçtiğimiz seneye göre farkı dil bilgisi soruları olduğu için anlam soruları yerine daha çok beceri temelli sorulara bırakmış. Sorular MEB müfredatına göre sorulmuştu. Fakat soru dağılımı önceki yıllara göre biraz farklıydı. Soru dağılımları şu şekildeydi: anlatım bozukluğu, 1; yazım kuralları, 1; noktalama işaretleri, 1; fiilimsi, 1; cümle türleri, 1; şiir yorumu, 1; sözcükte anlam, 2; cümlede 3; Parçada anlam diyebileceğimiz soru ise yok denecek türdendi. Parçada anlamla ilişkilendireceğimiz sorulardan biri yardımcı düşüncelerle diğeri ise düşünceyi geliştirme yolları ile ilgiliydi. Diğer paragraf sorularını da beceri temelli sorular çerçevesinde değerlendirebiliriz. Sınav, dil bilgisi bölümünde başarılı olamayan öğrencilerin ortalama netlerinin yüksek olması adına oluşturulmuş bir sınavdı. Yine daha önceki yıllarda MEB’in vazgeçilmezi olan mantık-muhakeme sorusu yoktu. Özetle sınav müfredat kapsamının içinde de olsa önceki yıllara oranla kıyaslanamayacak kadar kolaydı. Belki başarılı öğrenciler arasındaki sıralamayı değiştirecek iki sorudan söz edebiliriz. Bunlardan birisi anlamın sorgulandığı şiir sorusu diğeri ise grafik okuma sorusu”

  Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Sokak Köpeklerinin Uyutulması Yasa Tasarısı Tepkisi!

LGS Fen Değerlendirmesi

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Duygu Reçber, şunları söyledi, “Sınavın genel durumuna baktığımızda bilgiyi deney düzenekleri üzerinde yorumlama ile ilgili soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Sorular MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel sorulmuştur. Kazanım, kavrama basamaklarına yönelik soru miktarı daha fazla yorum gerektiren soru miktarı daha azdı. Ancak yorum gerektiren soruların sayısı az olmasına rağmen çeldirici özellikleri yüksek sorulardı. Kazanımları iyi bir şekilde öğrenmiş ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardır”

LGS Sosyal Bilgiler Değerlendirmesi

Bölüm Başkanı Merve Karıksız, şunları söyledi, “Dönem boyunca sıklıkla üzerinde durulan kavramlar ile ilgili net sorular bulunmaktadır. İnkılap Tarihi, bu sene de öğrencilerin sene boyunca edindikleri bilgileri kullanarak çıkarım yapmalarını ve yorumlama becerilerini ölçümlemeye yönelik sorulara yer vermiştir. Her iki dönemin konularından sorular yer almaktadır. Sınav genel itibari ile kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır”

LGS Yabancı Diller

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Meltem Mete, şunları söyledi, “Sorular Milli Eğitimin müfredat ve kazanımlarına uygun, öğrencilerin sorumlu olduğu 1. ve 2. döneme ait ünitelerden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak “Friendship”, ‘The Internet’ ve ‘Adventures’ ünitelerinden 2şer soru sorulmuştur. ‘Teen Life, In the Kitchen, On the Phone ve Chores’ ünitelerinden 1’er soru gelmiştir. ’Tourism, Science ve Natural Forces’ ünitelerinden hiç soru gelmemiştir. 1 soru da sadece Science ünitesinde bir iki kelimeyi The Internet ünitesi sorusunun içinde sormuşlardır. Sorular, dilbilgisi veya kelime bilgisini ölçen sorular değil ve ezbere yönelik sorulmamıştır. Soruların geneli okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulardır. Bu sene İngilizce bölümünde olumsuz köklü soru sayısı diğer senelere göre fazla sorulmuştur. Ayrıca neredeyse her yıl görmeye alışkın olduğumuz görsel ve tablo sorularına bu sene sınavda yer verilmemiştir. Sınavda eleyici soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin oldukça rahat yapacakları sorular sorulmuştur. GEN Koleji Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak görüşümüz; sınavda müfredat dışına çıkılmamış, geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olmasıdır. Soruları dikkatli okuyan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. LGS 2024’ün ezberci yaklaşım ile çözülmeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınav olduğu yönündedir”

  Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 Sezonunun Fikstür Çekimi Yapıldı

LGS Din Kültürü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Havva Küçükgüzel, şunları söyledi, “2024 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Yalnızca, “Caminin Önemi” içerikli soru beşinci sınıf müfredatından olup, paragraf şeklinde sorulmuştur. Tüm ünitelerden sorulara yer verilmiştir. Dört tane soru bilgi yoklayıcı, altı tanesi ise öncüllü ve paragrafa dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır. Geçen seneye benzeyen bir sınavdı”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu